America flag Thai flag
MENU

ผลงานการเสนอทั่วโลก

ผู้บริหารของซุปเปอร์แนปมีความรู้และความเชี่ยวชาญระดับโลกในหลากหลายสาขา ผู้นำทางความคิดของซุปเปอร์แนปได้ทำการนำเสนอทั่วโลกซึ่งช่วยนำอนาคตของเทคโนโลยีมาสู่ปัจจุบัน

อนาคตของเทคโนโลยี

มีผู้นำทางความคิดที่พร้อมอยู่

ทำการขอผู้บรรยาย →

Sustainability for Business Forum 2022

Bangkok

คุณแยป จิน ยี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเรา ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงวิธีการปรับปรุงผลกระทบทางธุรกิจต่อผู้คนและโลกใบนี้ ด้วยกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลแบบ B2B อย่างยั่งยืน ที่งาน Sustainability for Business Forum 2022

สัมมนา DCD: นวัตกรรมในการจัดการพลังงานจะส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนที่สำคัญอย่างไร ?

อีเวนต์ออนไลน์

มีความเห็นด้วยมากขึ้นว่า ความยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบหลักในการเป็นเจ้าของ การดำเนินงาน และการใช้ศูนย์ข้อมูล กระบวนการในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการเลิกใช้งาน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลที่สำคัญ จะวัดค่าและจัดการเส้นทางพลังงานตั้งแต่การผลิตถึงการใช้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความยั่งยืน ต้นทุน และความพร้อมใช้งานได้อย่างไร ?

iMasons APAC Summit

Virtual Event

An online event regrouping influential leaders from the Digital infrastructure industry to discuss the explosion of Decentralized Finance (Defi), the implications of the Metaverse and sustainability efforts within the region.

การประชุม iMasons Thailand ภายใต้หัวข้อการศึกษา

วีดีโอ

ผู้อภิปราย 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและทรัพยากรบุคคล ร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวโน้มและความต้องการในปัจจุบันสำหรับผู้รับสมัครและผู้สมัคร และวิธีที่องค์กรได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนบุคลากรให้มีทักษะเพื่อประสบความสำเร็จ

ด้วยความร่วมมือกันและวัตถุประสงค์ของ iMasons ในการเพิ่มจำนวนผู้มีความสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลโดยการสร้างความตระหนักในโอกาสทางอาชีพและการศึกษา เราสำรวจแนวโน้มในหมู่นักเรียน ความต้องการของผู้รับสมัคร และโปรแกรมอื่น ๆ นอกเหนือหลักสูตรทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรของประเทศไทย 4.0

สร้างสรรค์นวัตกรรมรวดเร็วขึ้นพร้อมประหยัดค่าใช้จ่ายไปกับศูนย์ข้อมูลซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย)

วีดีโอ

นวัตกรรมเทคโนโลยีสามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วขึ้นไม่เพียงเพราะเป็นการสร้างรายได้ใหม่ๆและประหยัดค่าใช้จ่ายแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้องค์กรด้วย

การลุงทุนในเทคโนโลยีสามารถช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรขององค์กรให้ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสู่โลกของดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้องค์กร (สัมมนาบรรยายภาษาไทย)

การเตรียมความพร้อมสำหรับวิวัฒนาการของข้อมูลด้วยศูนย์ข้อมูลความหนาแน่นสูง

วีดีโอ

ในปัจจุบัน การจัดเก็บข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเทคโนโลยี คลาวด์, Big Data, AI และนวัตกรรมอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับการประมวลผลที่ต้องการประสิทธิภาพและความหนาแน่นสูง การจัดการการเติบโตของข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นปัญหาที่หลายองค์กรเผชิญ การขยายของศูนย์ข้อมูลจะทำให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานในขณะที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น (สัมมนาบรรยายภาษาไทย)

กลยุทธ์ปรับปรุงระบบ IT ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนไปใช้งานบนคลาวด์ แต่รวมถึงการเข้าถึงบริการคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ

วีดีโอ

เรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) กับบริษัท ซิสโก้ และ Ngena ในการนำโซลูชั่น SD-WAN และประโยชน์ของบริการการเชื่อมต่อที่ครบวงจร อัตโนมัติเต็มรูปแบบ มีความยืดหยุ่นสูง และใช้งานง่ายไปยังสถานที่ใดก็ได้ทั่วโลก (สัมมนาบรรยายภาษาไทย)

ความร่วมมือของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) กับ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

วิดีโอการเปิดตัว

ความร่วมมือของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) กับ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ความร่วมมือของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) กับ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทำให้เรามีศูนย์ข้อมูลที่ยั่งยืนและใช้พลังงานได้อย่างอย่างคุ้มค่า

ค้นพบวิธีการ ที่เราสามารถตรวจสอบการใช้งานและความสามารถในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลแบบทันทีและแบบเชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดต้นทุนในการดำเนินงานของเรา ด้วยนวัตกรรม #EcoStruxure

งานเปิดตัว iMasons Thailand Chapter

Virtual Event

งานออนไลน์

งานออนไลน์โดย Infrastructure Masons (iMasons)

การเปิดตัว iMasons Thailand Chapter – การเปิดตัวออนไลน์ซึ่งนำโดย คุณสุนิตา บ๊อตเซ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) และ คุณสเตฟาน นุสส์ ประธานคลัสเตอร์ของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้นำชุมชนที่น่าประทับใจมารวมกันจากโลกโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การเปิดตัวครั้งนี้มีผู้นำระดับนานาชาติเข้าร่วมและได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเสาหลัก 4 ประการ ของ iMasons ซึ่งได้แก่ การศึกษา นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความยั่งยืน และความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

การประชุมระหว่างสมาชิกทั่วโลก APAC

Virtual Event

งานออนไลน์

งานออนไลน์โดย Infrastructure Masons (iMasons)

การประชุมระหว่างสมาชิกทั่วโลก APAC - งานออนไลน์โดย Infrastructure Masons (iMasons) ได้เกิดขึ้นผ่านการสนทนาออนไลน์ระหว่างผู้ก่อตั้งและประธานของ iMasons คุณดีน เนลสัน และ คุณสุนิตา บ๊อตเซ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ในระหว่างการสนทนาที่น่าสนใจเกี่ยวกับความยั่งยืนนี้ คุณสุนิตาได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มที่ยั่งยืนของประเทศไทย มุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับความยั่งยืน การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ และความสำเร็จของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ด้านการเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สัมมนาออนไลน์จาก TELECOMSWORLDASIA

สัมมนาออนไลน์

การจัดการกับ Big Data : SDN, ศูนย์ข้อมูล

ดร.นิติพงษ์ บุญ-หลง ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ของเรา ได้พูดถึงหัวข้อ “การจัดการกับ Big Data : SDN & ศูนย์ข้อมูล” ในการสัมมนาออนไลน์ของ TelecomsWorldAsia พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ เพื่อแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ SDN ในการสนับสนุนปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นและวิธีการที่ศูนย์ข้อมูลสามารถช่วยปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับความต้องการของ Big Data ที่เพิ่มขึ้น

การประชุมระดับโลก Datacloud

ประเทศโมนาโก

Asia’s Digital Charge - ตัวขับเคลื่อนและโอกาสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณสุนิตา บ๊อตเซ่ ได้มีโอกาสพูดคุยและแบ่งปันมุมมองของเธอเกี่ยวกับ “Asia’s Digital Charge – ตัวขับเคลื่อนและโอกาสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละตลาด ความสามารถ ศักยภาพในการลงทุน และความเสี่ยง” ที่งาน Datacloud Global Congress ในประเทศโมนาโก

BKNIX Peering Forum 2019

กรุงเทพ

กลยุทธ์การจัดการปริมาณการใช้งานในท้องถิ่นในยุคสตรีมมิ่ง

ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) เข้าร่วมงานสัมมนา BKNIX Peering Forum 2019 ครั้งที่ 4 ที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพสุขุมวิท และเข้าร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับ “กลยุทธ์การจัดการปริมาณการใช้งานในท้องถิ่นในยุคสตรีมมิ่ง” ร่วมกับตัวแทนจาก Facebook และ Cloudfare

Asia Insurance Review

กรุงเทพ

ความร่วมมือใหม่ในยุคใหม่: ผู้ให้บริการโคโลเคชั่นสำหรับการผลักดันการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (DX)

ดร.นิติพงษ์ บุญ-หลง ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ของเรา ได้เข้าร่วมในฐานะผู้อภิปรายในการประชุม Asia Insurance Review ที่ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ในหัวข้อ “ความร่วมมือใหม่ในยุคใหม่: ผู้ให้บริการโคโลเคชั่นสำหรับการผลักดันการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (DX)”

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

ฮานอย เวียดนาม

ดร.นิติพงษ์ บุญ-หลง ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ของเรา ได้พูดถึงเทรนด์ล่าสุดในอุตสหกรรมคลาวด์และศูนย์ข้อมูล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ฮานอย ประเทศเวียดนาม ในงานนี้ มีการแบ่งปันความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ “การวางแผนและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลสำหรับอนาคต” กับบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

การประชุม DevOps ที่ Cloud Expo

นิวยอร์กซิตี้

DevOps - คุณลักษณะขององค์กรที่คล่องตัว

DevOps เป็นที่นิยมในทุกวันนี้เนื่องจากสามารถที่จะลดเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหม่ให้พร้อมเข้าตลาด นอกจากนี้ยังปรับปรุงการจัดการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยให้ทีมทำการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงกับแอปพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม DevOps ไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถซื้อ ติดตั้ง หรือใช้งาน แต่เป็นคุณลักษณะของระบบองค์กรที่เหมาะสม เราจะไปสู่รูปแบบองค์กรที่เหมาะสมที่จะช่วยให้ DevOps ประสบความสำเร็จได้อย่างไร?

ดาต้าคลาว์ด ยุโรป

ประเทศโมนาโก

ศูนย์ข้อมูลตายไปแล้วหรือไม่? มากกว่าสามปีที่แล้ว มีการประกาศว่าศูนย์ข้อมูลได้ตายไปแล้ว ณ ตอนนี้ผู้นำทางความคิดกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับการประเมินของพวกเขาในวันนี้

Interop

ลาสเวกัส

ผลกระทบที่เป็นไปได้ของ IoT ต่อศูนย์ข้อมูลของคุณ

จากการที่เคยมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกว่า 7 พันล้านเครื่องในปี 2557 ถึงมากกว่า 4 หมื่นล้านเครื่องในปี 2020 จะมีผลอะไรต่อศูนย์ข้อมูลและกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานของคุณ? ความจริงคือไม่มีใครรู้แน่ชัด มุมมองของฉันคือผลกระทบจะมีความสำคัญ แต่ก็ไม่แจ่มแจ้งเท่ากับ “มีสิ่งมากกว่า” อุตสาหกรรมจะเห็นโอกาสใหม่ๆ และความกดดันใหม่ๆ เกิดขึ้น ฉันหวังว่าจะได้ขยายความให้กับเรื่องนี้ เริ่มการสนทนา และให้สิ่งที่ควรขบคิดในขั้นตอนต่อไปสำหรับองค์กรของคุณ

ดาต้าเซ็นเตอร์เวิลด์

ลาสเวกัส เนวาดา

ระบบคลาวด์ของคุณต้องการศูนย์ข้อมูลของตัวเองไหม? (การสนทนา)

สำหรับองค์กรจำนวนมากระบบคลาวด์สาธารณะเท่ากับการสูญเสียการความสามารถในการควบคุม แต่ระบบคลาวด์ส่วนตัวมักหมายถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานกลางที่ราคาแพง ผู้นำด้านไอทีหลายท่านเชื่อว่าวิธีเดียวที่จะรักษานโยบายความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการควบคุมขั้นสูงสุดคือการสร้างและจัดการศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ของตนเอง อย่างไรก็ตามความจริงก็คือบริษัทคลาวด์ชั้นนำทั้งหมดกำลังหันไปหาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์บางส่วนหรือทั้งหมด การสัมมนานี้จะพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานของคุณเองเทียบกับการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ (IaaS) และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นสถานที่โคโลเคชั่น นอกจากนี้ยังตรวจสอบทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมนอกจากการสร้างศูนย์ข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ อย่างเช่น PODs และการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกณฑ์สำคัญเพื่อประเมินว่าควรจ้างผู้ให้บริการหรือควรเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มคลาวด์เอง

การประชุมให้บริการ Avasant

ลอสแอนเจลิส

เจสันพูดถึงระบบนิเวศที่ไม่เหมือนใครของ สวิตช์ ซุปเปอร์แนป การเลือกใช้ศูนย์ข้อมูล และการตัดสินใจให้มีความพร้อมสำหรับอนาคต

การประชุมศูนย์ข้อมูลสีเขียว

ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย

สำรวจศูนย์ข้อมูลแห่งอนาคต: เราอยู่ที่ไหนตอนนี้และกำลังมุ่งหน้าไปที่ใด (การสนทนา)

พันธมิตรเทคโนโลยีคลาวด์ พอดคาสต์ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง

ความคิดริเริ่มขององค์กร ตอนที่ 8: คุณควรหลีกเลี่ยง DIY คลาว์ดส่วนตัวหรือไม่? มาร์คพิจารณาแนวคิดที่ว่าคลาวด์ส่วนตัวมักจะมาพร้อมกับการลงมือทำด้วยตัวเองและเหตุใดจึงควรเปลี่ยน ดูประวัติ

ซีรีส์การพูดคุย Cloud Luminary Fireside

มาร์คเล่าถึงประวัติและเทคโนโลยีของ สวิตช์ และ ซุปเปอร์แนป แนวโน้มของอุตสาหกรรมและศูนย์ข้อมูลแห่งอนาคต ความคิดของมาร์คเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีรุ่นต่อไปและวิธีที่เทคโนโลยีเหล่านี้ตอบสนองความต้องการและโซลูชั่นของลูกค้าเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ เขาแบ่งปันความกระตือรือร้นและความหลงใหลในเทคโนโลยีและผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและธุรกิจในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ดูประวัติ

คลาว์ดคอนเนค ที่ Interop

นิวยอร์กซิตี้

พลังของระบบไอทีที่แข็งแกร่ง

สัมมนานี้เจาะลึกถึงประโยชน์ของระบบนิเวศเทคโนโลยีที่กว้างขวางและหลากหลาย ในขณะที่เราติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านไอทีและมุ่งหวังที่จะสร้างองค์กรที่ดีขึ้น คล่องตัว และมุ่งเน้นนวัตกรรมมากขึ้น เรายังต้องเห็นระบบนิเวศของเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเรา ทำความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับคุณค่าของการเข้าถึงระบบนิเวศเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งแบบเวลาจริงได้อย่างทันที ทำความเข้าใจว่าระบบนิเวศมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อความสามารถขององค์กรไอทีในการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นฟังก์ชันไอทีที่คล่องตัวในฐานะที่เป็นนวัตกรรมที่เราทุกคนต้องการมากกว่าเป็นเพียงแค่ "เปิดไฟอยู่ต่อไป"

คลาว์ดคอนเนค

เซี่ยงไฮ้

ศูนย์ข้อมูลที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์: ผลิตภัณฑ์หรือโครงการ

ถ้านิยามง่าย SDDC สัญญาว่าคุณจะสามารถปฏิบัติใช้โครงสร้างพื้นฐานไอที “ทั้งหมด” ของคุณได้ราวกับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีข้อจำกัดในการใช้และสามารถกำหนดทุกอย่างตั้งแต่การควบคุมบอร์เดอร์ไปจนถึงขนาด VM ตราบเท่าที่คุณยังคงอยู่ในความสามารถทางเทคนิคของอุปกรณ์ คำสัญญานั้นยอดเยี่ยม แต่ความจริงยังคงเป็นความฝันสำหรับองค์กรส่วนใหญ่ การสนทนานี้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์และวิธีที่ธุรกิจอาจได้รับประโยชน์จาก SDDC และเหตุผลที่พวกเขาควรหรือไม่ควรพยายามนำมาใช้ในปัจจุบัน

การประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรมระบบเทคโนโลยี

ลาสเวกัส

นวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจ

#theCUBE ที่ EMC World

ลาสเวกัส

เจสันพูดถึงแนวโน้มของระบบคลาวด์ big data และศูนย์ข้อมูลและวิธีที่ สวิตช์ ซุปเปอร์แนป ช่วยรองรับได้ ดูประวัติ

การประชุมด้านกลยุทธ์ศูนย์ข้อมูลของออสเตรเลีย

ซิดนีย์

การเปิดตัวองค์กรที่ประกอบได้

ธุรกิจต้องการฟังก์ชั่นและกระบวนการใหม่ๆ ด้วยต้นทุนที่ต่ำและความเร็วสูงซึ่งผลักดันให้นักเทคโนโลยีพิจารณาแนวทางใหม่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการนำเทคโนโลยีมาใช้ กระบวนการต่างๆ เช่น agile และ “the composable enterprise” จะขับเคลื่อนร้านค้าไอทีไปถึงโมเดลสำหรับการนำเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่รองรับการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจแบบเวลาจริง ผู้จัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีจำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศไอทีที่แข็งแกร่ง และใกล้เคียงกับบริการและโซลูชั่นอิสระและหลากหลาย

การประชุมศูนย์ข้อมูล Bisnow

ซานฟรานซิสโก

คุณมาร์ค เทียล อธิบายถึงประโยชน์ของการใช้ศูนย์ข้อมูลเป็นชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ดูประวัติ

การประชุมด้านสุขภาพดิจิทัลในงาน CES

ลาสเวกัส

เจสันพูดถึงระบบคลาวด์ การวิเคราะห์ และวิธีที่ สวิตช์ ซุปเปอร์แนป รองรับความต้องการการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ดูประวัติ

READ MORE

SUPERNAP Thailand

100% uptime carrier-neutral Tier IV hyperscale data center, built from the ground up to offer 33kW per cabinet and capacity of >60MW & space for >5000 cabinets SUPERNAP Thailand