America flag Thai flag
MENU

ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) มีความภาคภูมิใจในความรับผิดชอบต่อสังคมของเราในสามทาง

 

 1. ตอบแทนชุมชน
  ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จัดทำโครงการการมีส่วนร่วมและโครงการอาสาสมัครที่พนักงานสามารถร่วมมือกับชุมชน อย่างเช่นโครงการ Steps Challenge ซึ่งนับจำนวนก้าวของพนักงานเราและเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้กับชุมชน
 2. สนับสนุนการศึกษา
  โครงการที่ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาซึ่งเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันความรู้ของเราและร่วมงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพฯ และเสนอโครงการฝึกงานแก่นักศึกษาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไอทีและความสำคัญของศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล
 3. สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี
  ที่ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) เราให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนฟุ๊ตปริ้นต์ โดยการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เรามีความภาคภูมิใจในระบบทำความเย็นที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งรับประกันว่าจะไม่มีการกระจายผสมอากาศร้อนและเย็นภายในอาคาร นี่เป็นหนึ่งในหลากหลายวิธีที่เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยเหลือสภาพแวดล้อมและคนรุ่นต่อไป

บริษัทของเรามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าเราดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

 • เรามุ่งเน้นในการลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของเราเองในการควบคุมอุณหภูมิในศูนย์ข้อมูล
 • เราใช้วิธีแก้ปัญหาง่าย ๆ อย่างเช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า
 • เราได้ประโยชน์จากระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลซึ่งตรวจสอบและปรับระดับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เราตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าเราจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานจากผู้ขายที่มีมุมมองเดียวกับเราเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 • เรามุ่งเน้นความพยายามของเราในการสนับสนุนการศึกษาโดยการจัดตั้งและรักษาโครงการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยและโรงเรียน เพื่อเพิ่มความสนใจ ฝึกอบรม และเตรียมนักเรียนในท้องถิ่นสำหรับงานในอุตสาหกรรมไอที
 • เราทำการบริจาคแก่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น สภากาชาดและสถานสงเคราะห์ในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์ข้อมูลเป็นประจำเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนของเรา

SUPERNAP Thailand

100% uptime carrier-neutral Tier IV hyperscale data center, built from the ground up to offer 33kW per cabinet and capacity of >60MW & space for >5000 cabinets SUPERNAP Thailand