America flag Thai flag
MENU

End-to-End Managed SD-WAN Services

ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำด้านเทคโนโลยี Cisco และ ngena ในการให้บริการครบวงจรที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงศูนย์ข้อมูล ระบบคลาวด์ และสาขาด้วยคุณภาพการเชื่อมต่อ ความปลอดภัย และความพร้อมใช้งานระดับสูง

ด้วยความร่วมมือกัน เรามอบระบบเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์และการรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดการเป็นบริการ ซึ่งทำให้การปรับปรุงเครือข่ายให้ทันสมัยรวดเร็ว ง่าย และปลอดภัยสำหรับยุคคลาวด์โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วยการเชื่อมต่อยุคหน้า

โซลูชั่น SD-WAN ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อ Managed as-a-Service แบบมัลติคลาวด์: ประสบการณ์ที่ยืดหยุ่นโดยไม่ต้องลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์และไม่ต้องจัดการโครงการหรือการปรับการออกแบบที่ยาวนาน

SASE รวมองค์ประกอบของการรักษาความปลอดภัย WAN และ edge คอมพิวติ้ง ไว้ในบริการคลาวด์อันเดียว SASE ได้รับการกำหนดโดยเฉพาะเพื่อรองรับความต้องการขององค์กรที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับความสามารถใน edge

คอมพิวติ้ง ที่มีการกระจาย ส่งต่อข้อมูล และการประมวลที่ใกล้ชิดขึ้นกับระบบ แอปพลิเคชั่น และอุปกรณ์ที่มักต้องการการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลอย่างรวดเร็ว

เรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) Cisco และ ngena ในการจัดสรรโซลูชั่น SD-WAN ในวิดีโอนี้ (สัมมนาบรรยายภาษาไทย)

ติดต่อเรา เพื่อคุยกับผู้เชี่ยวชาญ SD-WAN ของเรา SALES CENTER

SUPERNAP Thailand

100% uptime carrier-neutral Tier IV hyperscale data center, built from the ground up to offer 33kW per cabinet and capacity of >60MW & space for >5000 cabinets SUPERNAP Thailand