America flag Thai flag
MENU

ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีผู้เช่าหลายรายมาตรฐานระดับ เทียร์ IV รองรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโครงข่ายโดยไม่จำกัดค่าย และทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและเอเชีย

 

ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย มุ่งเน้นในการให้บริการศูนย์ข้อมูลที่มีความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุด ซึ่งรวมถึงโซลูชั่นโคโลเคชั่น คลาวด์ และไฮบริด ที่ช่วยปกป้องทรัพย์สินของลูกค้า ในขณะที่ลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งมอบความหนาแน่นของกำลังไฟ การระบายความร้อน ความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน และประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ที่สูงที่สุดแก่ลูกค้าของเรา ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ได้ดำเนินการและให้บริการเต็มประสิทธิภาพ 100% นับตั้งแต่การเปิดตัวในปี 2560

ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย มีความสามารถในการให้บริการที่สูงกว่าศูนย์ข้อมูลทุกแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: สูงถึง 33kW ต่อตู้ และ ระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ที่ต่ำสุด ซึ่งทำให้เราเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความยั่งยืนที่สุด

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2565 ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลโคโลเคชั่นและคลาวด์ระดับเทียร์ IV แห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้แผงโซลาร์ฟาร์ม โดยนำพลังงานหมุนเวียนมาสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ

ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ยังสามารถทำการปรับเปลี่ยนและปรับขนาดได้ และพร้อมที่จะให้บริการพลังงานมากกว่า 60 เมกะวัตต์และพื้นที่สำหรับมากกว่า 5,000 ตู้ ในอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้าโคโลเคชั่นและคลาวด์ของเรา

เรียนรู้ว่า ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย สามารถช่วยคุณปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที แอปพลิเคชั่น และบริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจได้อย่างไร โดยการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลของเรา:

นัดหมายเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลได้ที่: www.supernap.co.th/tour/

ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานระดับโลกและได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมด้วยรางวัลที่ยกย่องเทคโนโลยีขั้นสูงและการรักษาความปลอดภัย ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) มอบมูลค่าเพิ่มที่เหนือชั้นในการปฏิบัติงานและความอุ่นใจของลูกค้า

คุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของคุณ ฝ่ายขาย

SUPERNAP Thailand

100% uptime carrier-neutral Tier IV hyperscale data center, built from the ground up to offer 33kW per cabinet and capacity of >60MW & space for >5000 cabinets SUPERNAP Thailand