America flag Thai flag
MENU

ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) รับประกันการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับบริการคลาวด์และ CDN ที่มีโครงสร้างพื้นฐานตั้งอยู่กับเรา โดยการมอบความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน ความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการเชิงกลยุทธ์ และความสามารถในการปิดช่องว่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว

สำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ หรือ CDN เรามอบระบบนิเวศศูนย์ข้อมูลที่ดีที่สุดในโลกพร้อมด้วยประวัติการให้บริการที่สมบูรณ์แบบสำหรับประสิทธิภาพความพร้อมในการทำงานและเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยืดหยุ่นที่สุด ระบบคลาวด์ และ CDN ซึ่งมีความต้องการด้านไอทีเป็นภารกิจสำคัญ จะไม่มีวันล้มเหลวและมีพื้นที่ไม่จำกัดระดับไฮเปอร์สเกลที่จำเป็นสำหรับการเติบโตที่ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย)

ทั้งนี้ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จึงร่วมมือกับ eASPNet (ไต้หวัน) เพื่อมอบความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีโดยเปิดตัวบริการ GWS CLOUD ในประเทศไทย GWS CLOUD เป็นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่นระบบคลาวด์คอมพิวติ้งระดับโลกที่ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งทั่วโลกเพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและบรรลุเป้าหมายในขณะที่ยังลดต้นทุนทรัพยากรไอที

GWS CLOUD

GWS CLOUD เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำในไต้หวัน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดย eASPNet ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน ตั้งอยู่ที่จุดแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศกับศูนย์ข้อมูลฮับเคเบิลใต้ทะเล

เราได้รวบรวมผลประโยชน์ของเราเองจากสภาพแวดล้อมศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย ตลอดจนประสบการณ์และความคุ้มค่าทางอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 23 ปี ในการบริการ ASP value-added ณ ปัจจุบันเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการคลาวด์ โดยให้บริการ Iaas การสำรองข้อมูล การกู้ข้อมูลคืนที่เกิดจากความเสียหาย AI Saas SD-WAN GPU และอื่นๆอีกมากมาย

คุณสมบัติเด่น และประโยชน์สูงสุด

การเชื่อมต่อระดับโลก

 • เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก
 • ให้บริการทรัพยากรคลาวด์ที่มีติดตั้งให้บริการอยู่ทั่วโลก ภายใต้ GWS CLOUD
 • เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโครงข่ายระดับโลก (Tire-1) และผู้ให้บริการเกมส์

ความปลอดภัยที่เหนือชั้นกว่า

 • ศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัย (SOC) ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้รับการรับรองความมั่นคงปลอดภัย ISO 27001 ISMS อย่างต่อเนื่อง
 • ได้รับการรับรองความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์ ISO 27017/27018 ครอบคลุมข้อมูลคลาวด์และข้อมูลส่วนบุคคล

ประสบการณ์บริการที่ชำนาญ

 • เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ให้กับภาครัฐ และได้รับการรับรองจากประเทศไต้หวัน
 • ได้รับการรับรอง VMware Cloud Verified รวมถึงมีความชำนาญในการดูแลด้วยทีมงาน GWS CLOUD ครบทุกโซลูชัน
 • เป็นผู้ให้บริการที่มีความชำนาญในการจัดการคลาวด์ ครอบคลุมทั้งสามรูปแบบของการให้บริการคลาว์ ได้แก่ Private, Public, Hybrid Cloud

บริการที่ยืดหยุ่นตามการใช้งาน

 • สามารถเลือกรูปแบบการใช้งาน และชำระรายเดือนหรือตามการใช้งานจริง
 • สามารถเลือกปรับทรัพยากรบนคลาวด์ เพื่องานเฉพาะ หรือแบบแชร์ร่วมกับผู้อื่น และรวมถึง การจัดการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลา
 • มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาดูแลการทำงาน การออกแบบโครงข่ายและบริการ ร่วมกับทางองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

IaaS
GWS CLOUD นำเทคโนโลยี ONE Platform มาใช้ใน การบริการ All-in-ONE IaaS ผ่านวิธีการจ่ายเงินตามจริง องค์กรไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าซอฟต์แวร์และค่าฮาร์ดแวร์ที่มีมูลค่าสูง ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้ยังสามารถเพลิดเพลินกับฟังก์ชันทั้งหมดของสภาพแวดล้อมคลาวด์ และได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างระบบและสภาพแวดล้อมทางไอทีได้อย่างเต็มที่

GWStack
โซลูชัน All-in-ONE ของ GWStack ผนวกกับบริการ GWS CLOUD ซึ่งมุ่งเน้นที่การให้บริการในเชิงครบวงจรสำหรับองค์กร โดยใช้เทคโนโลยี ONE Platform ทั้งหมด เรื่องการให้สิทธิ์ เรามีกระบวนการทำรายการที่ง่ายและรวดเร็ว องค์กรสามารถสร้าง Private Cloud และ Hybrid Cloud ของตนได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยที่สุด

S3 Storage
พื้นที่เก็บข้อมูลรูปแบบไฟล์ที่มีราคาถูก เทียบได้กับบริการ ระดับโลก รวมถึงการรองรับประสานการทำงานร่วมกับ Veeam และ NAS สำหรับการสำรองข้อมูล รวมถึง ความสามารถในการรองรับการจัดเก็บจากระยะไกล หรือทำงานแบบพื้นที่เก็บไฟล์แบบคลาวด์ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังมีอิสระในการจัดการไฟล์ ใน GWS CLOUD S3 ไม่ว่าจะเป็นเว็บ หรือ Restful APIs เพื่อให้ สามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องกับรูปแบบการจัด เก็บข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร

Backup
บริการจัดเก็บสำรองข้อมูลที่ออกแบบให้มีความมั่นคง ปลอดภัยสูง รองรับการทำงานที่หลากหลายตามความต้องการขององค์กร เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลสำรอง ทั้งแบบคลาวด์ และ แบบเครื่องแม่ข่าย รวมถึงรองรับการบีบอัดข้อมูล ลดขนาดการจัดเก็บที่ซ้ำซ้อนกัน ทำให้การจัดเก็บดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงรองรับมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดเก็บ

DR
คือบริการที่เป็นหัวใจที่สองขององค์กร ในการปกป้อง และป้องกันการสูญหายของข้อมูลและดำรงไว้ซึ่ง ความต่อเนื่องของการทำงาน จากภัยธรรมชาติ การออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายต่อ ลูกค้า ผ่านเทคโนโลยีที่มีรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมต่อองค์กร ในการนำมาปรับใช้งาน พร้อมกับการ คำนึงถึงการลดต้นทุนที่จะต้องสำรองข้อมูล รวมถึงการติดตั้งระบบสำรองเท่าที่จำเป็น

SD-WAN
หรืออีกชื่อหนึ่ง MPLS Killer ให้บริการ SD-WAN ในการเชื่อมต่อเครือข่าย และรองรับการ จัดการด้านความปลอดภัย เปิดมิติใหม่ของการใช้งาน เช่นการสร้างช่องทางต่อเชื่อมแบบเข้ารหัสทำให้องค์กรสามารถออกแบบ การต่อเชื่อมระบบสาขาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงและได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกว่ารูปแบบเดิมทั้งหมด

GPU Cloud
เครื่องมือพัฒนาโมเดลที่ครอบคลุมและชุดเครื่องมือเพื่อ deep learning แพลตฟอร์มของเราจัดหาทรัพยากร อย่างรวดเร็ว โดยนำเสนอการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ GPU และโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า Interface การจัดการแบบกราฟิก GUI ที่ใช้งาน ง่ายทำให้ผู้พัฒนาสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของระบบต่าง ๆ ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

ABMS
บริการเครื่องแม่ข่ายระดับสูงที่มีความสามารถในการจัดการและดูแลระบบอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและ ปลอดภัยสำหรับองค์กรที่ต้องการ การทำงานปริมาณมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการดูแลตัวระบบ อุปกรณ์เพื่อให้เครื่องพร้อมทำงานตลอดเวลา และสามารถออกแบบการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการ ขององค์กรได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้มีความสะดวกสบายและประหยัดต้นทุนมากยิ่งขึ้น

ติดต่อเราที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นคลาวด์ของเรา SALES CENTER

SUPERNAP Thailand

100% uptime carrier-neutral Tier IV hyperscale data center, built from the ground up to offer 33kW per cabinet and capacity of >60MW & space for >5000 cabinets SUPERNAP Thailand