America flag Thai flag
MENU

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียแปซิฟิกที่ส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย ปรับขยายได้ และยืดหยุ่นได้มากที่สุดซึ่งตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสูงสุดของภูมิภาค

พันธกิจ

  1. ช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเราประสบความสำเร็จ:ศูนย์ข้อมูล ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ช่วยให้ลูกค้าเติบโตได้อย่างไม่จำกัด ด้วยพื้นที่ศูนย์ข้อมูล 21,000 ตารางเมตร สำหรับสองเซ็กเตอร์ในปัจจุบัน และแผนการขยายเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการขึ้นเป็นสามเท่าในอนาคต
    นอกจากนี้การออกแบบอาคารแบบแยกส่วนยังช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความสามารถในการปรับขยายพลังงาน การระบายความร้อน และการเชื่อมต่อ ซึ่งทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจโดยที่ยังรองรับการให้บริการเต็มประสิทธิภาพ
  2. มอบความเป็นเลิศในการดำเนินงานของเรา:

    ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) เป็นศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคและรับประกันการให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ 100% โดยให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 33 กิโลวัตต์ต่อตู้ และการจ่ายพลังงานถึง 20 เมกะวัตต์
  3. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาและการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น:ด้วยนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Switch ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จึงสามารถมอบผลลัพธ์ที่โดดเด่น เรามีระดับ PUE ที่ต่ำกว่าศูนย์ข้อมูลทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้ระบบประหยัดพลังงานกับลูกค้าของเรา และยังติดตั้ง Switch SHIELD ระบบหลังคาแยก 2 ชั้น สำหรับการป้องกันจากภัยธรรมชาติขั้นสูงสุด
  4. สนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น:ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย มีความภาคภูมิใจในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลและการปกป้องสภาพแวดล้อม นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นไปที่โครงการด้านการศึกษาเช่น การมอบทุนการศึกษาและการฝึกอบรมสำหรับนักศึกษา STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ของเรา

SUPERNAP Thailand

100% uptime carrier-neutral Tier IV hyperscale data center, built from the ground up to offer 33kW per cabinet and capacity of >60MW & space for >5000 cabinets SUPERNAP Thailand