America flag Thai flag
MENU

ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) (“บริษัท”) เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ (“ผู้ใช้”)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีที่บริษัทรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, และปกป้องข้อมูลของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ supernap.co.th ของบริษัท รวมถึงรูปแบบสื่ออื่นๆ, ช่องทางสื่อ, เว็บไซต์บนมือถือ, หรือแอปพลิเคชั่นบนมือถือที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมต่อ (รวมเรียกว่า “ไซต์”) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าเข้าถึงไซต์

หากผู้ใช้เลือกที่จะใช้บริการของบริษัท ผู้ใช้ตกลงที่จะให้รวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมถูกใช้เพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ บริษัทจะไม่ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้กับบุคคลอื่น ยกเว้นตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทพยายามจำกัดชนิดและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากและประมวลผลในนามของผู้ใช้ ให้รวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลไว้เท่านั้น และบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่สอดคล้องกับการรวบรวมข้อมูลเริ่มแรก กล่าวอีกนัยหนึ่ง บริษัทมีมาตรการและนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากผู้ใช้ที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นในการดำเนินการและให้บริการมาตรฐานระดับสากลแก่ผู้ใช้เท่านั้น

บริษัทรวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้กับบริษัทโดยตรงเมื่อผู้ใช้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึง:

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อผู้ใช้, ที่อยู่สำหรับจัดส่ง, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, และข้อมูลเชิงประชากร เช่น อายุ, เพศ, ภูมิลำเนา, และความสนใจ ที่ผู้ใช้เปิดเผยให้บริษัทโดยสมัครใจเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนกับบริษัท ผู้ใช้ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทไม่ว่าในรูปแบบใดๆ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ใช้ปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลอาจทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างของไซต์ได้

บันทึกข้อมูล

บริษัทต้องการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่า เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เยี่ยมชมบริการของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่บราวเซอร์ของผู้ใช้ส่งถึงบริษัทซึ่งเรียกว่าบันทึกข้อมูล (Log Data) บันทึกข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (“IP”) ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้, เวอร์ชั่นของบราวเซอร์, หน้าของบริการที่ผู้ใช้เข้าชม, เวลาและวันที่ของการเข้าชม, ระยะเวลาที่ใช้ในหน้าเว็บเหล่านั้น, และสถิติอื่นๆ

ข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น รหัสอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้, รุ่น, ผู้ผลิต, และข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์ของผู้ใช้ หากผู้ใช้เข้าถึงไซต์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่

คุ้กกี้

บริษัทอาจได้รับข้อมูลจากคุกกี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่บราวเซอร์ของผู้ใช้จัดเก็บและส่งกลับไปยังบริษัท เมื่อมีการร้องขอ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เว็บไซต์ของบริษัทใช้ “คุกกี้” เหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงบริการ ผู้ใช้มีตัวเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้ และรู้ว่าเมื่อใดที่คุกกี้จะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หากผู้ใช้เลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนได้

ความปลอดภัย

บริษัทใช้มาตรการเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้จากการสูญหาย, การโจรกรรม, การใช้ในทางที่ผิด, และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การเปิดเผย, การเปลี่ยนแปลง, และการทำลาย

บริษัทจัดเก็บข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นไว้ตั้งแต่เริ่มแรก บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนด

การวิเคราะห์เว็บไซต์

บริษัทอาจร่วมมือกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เลือก เช่น Google Analytics เพื่ออนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีการติดตามและบริการรีมาร์เก็ตติ้งบนไซต์ผ่านการใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและคุกกี้ของบุคคลที่สาม เพื่อวิเคราะห์และติดตามการใช้งานไซต์ของผู้ใช้, กำหนดความนิยมของเนื้อหาบางอย่าง, และเข้าใจกิจกรรมออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าถึงไซต์ ผู้ใช้ยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลของผู้ใช้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้ ผู้ใช้ควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและติดต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามโดยตรงเพื่อตอบคำถามของผู้ใช้ บริษัทจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้

การเชื่อมต่อไปยังไซต์อื่น

บริการของบริษัทอาจมีการเชื่อมต่อไปยังไซต์อื่น หากผู้ใช้คลิกการเชื่อมต่อไปยังบุคคลที่สาม ระบบจะนำผู้ใช้ไปยังไซต์นั้น โปรดทราบว่าไซต์ภายนอกเหล่านี้ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ใช้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้ได้ ก่อนการเยี่ยมชมและเปิดเผยข้อมูลใด ๆ แก่เว็บไซต์บุคคลที่สาม ผู้ใช้ควรตระหนักเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติ (ถ้ามี) ของบุคคลที่สามที่รับผิดชอบเว็บไซต์นั้นๆ และควรดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นตามดุลยพินิจของผู้ใช้ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา, นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

การใช้ข้อมูล

บริษัทอาจใช้ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อดำเนินการ, ทำความเข้าใจ, เพิ่มประสิทธิภาพ, วิจัย, พัฒนา, หรือปรับปรุงไซต์, แอปพลิเคชัน, ผลิตภัณฑ์, บริการ, และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ตลอดจนสื่อสารกับผู้ใช้เกี่ยวกับบริการของบริษัท

อีเมลและการสื่อสาร

บริษัทอาจติดต่อผู้ใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย (เช่น หากผู้ใช้เป็นสมาชิกปัจจุบันของหนึ่งในบริการต่าง ๆ ของบริษัท)

หากผู้ใช้ไม่ต้องการรับจดหมายโต้ตอบ, อีเมล, หรือการสื่อสารอื่น ๆ จากบริษัทอีกต่อไป ผู้ใช้อาจเลือกไม่รับโดยติดต่อบริษัทโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่างนี้

หากผู้ใช้ไม่ต้องการรับจดหมายโต้ตอบ, อีเมล, หรือการสื่อสารอื่น ๆ จากบุคคลที่สามอีกต่อไป ผู้ใช้ต้องติดต่อบุคคลที่สามโดยตรง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของบริษัทมิได้มีไว้สำหรับผู้ใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี บริษัทไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ในกรณีที่บริษัทพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท บริษัทจะลบข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ทันที หากผู้ใช้เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและผู้ใช้ทราบว่าเด็กได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทแล้ว โปรดติดต่อบริษัทเพื่อให้บริษัทดำเนินการที่จำเป็นต่อไปได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้ได้รับแจ้ง, เข้าถึง, รับ, จำกัด, การเคลื่อนย้ายข้อมูล, เพิกถอนความยินยอม, ลบ, หรือแก้ไขข้อมูลที่บริษัทได้รวบรวมไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และ/หรือขอให้บริษัทหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือขอให้จำกัดการใช้ข้อมูล, แก้ไขข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชี, หรือขอให้ลบบัญชีของผู้ใช้ได้ตลอดเวลาโดย ติดต่อตามข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่างนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว ดังนั้น บริษัทแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลทันทีหลังจากโพสต์ในหน้านี้ และผู้ใช้สละสิทธิในการรับการแจ้งเตือนเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขแต่ละครั้ง

ขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยหากผู้ใช้ยังคงใช้บริการของไซต์หลังจากวันที่โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข จะถือว่าผู้ใช้ได้รับทราบแล้ว จะอยู่ภายใต้ และจะถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้: ตามกฎหมายหรือเพื่อปกป้องสิทธิ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลที่ได้รวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้ หากบริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้นั้นจำเป็นต่อการตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย, เพื่อตรวจสอบ, หรือแก้ไขการละเมิดนโยบายของบริษัทที่อาจเกิดขึ้น, หรือเพื่อปกป้องสิทธิ, ทรัพย์สิน, และความปลอดภัยของผู้อื่น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ตามที่ได้รับอนุญาตหรือกำหนดโดยกฎหมาย, กฎ, หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

หากผู้ใช้มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โปรดติดต่อบริษัทผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ หรือทางอีเมลล์: [email protected].

หากคุณต้องการใช้สิทธิของคุณภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ของประเทศไทย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ที่ Security Command Center (SECOM) หรือ [email protected].

SUPERNAP Thailand

100% uptime carrier-neutral Tier IV hyperscale data center, built from the ground up to offer 33kW per cabinet and capacity of >60MW & space for >5000 cabinets SUPERNAP Thailand