โครงการการศึกษาของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ได้รับการออกแบบเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ

ด้วยโครงการไฮเปอร์สเกลกว่า 700 โครงการที่กำลังดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะมีถึงประมาณ 1,000 โครงการในช่วงต้นปีพ.ศ.2568 เป็นอย่างช้าที่สุด ตามรายงานล่าสุดของ Synergy Research อุตสาหกรรมดิจิทัลกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะทั่วโลก

ความต้องการในการดึงดูดผู้มีความสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรม เป็นปัญหาที่ภาคส่วนอื่นๆต้องเผชิญเช่นกัน เพราะต้องการคนที่มีทักษะที่คล้ายคลึงกันในยุคดิจิทัล และถึงแม้จะมีผลที่ตามมามากมายจากการขาดแคลนผู้มีความสามารถมาร่วมงานกับองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในการบริการลูกค้าที่ลดลง มีผลกับยอดขายและความสามารถในการทำกำไร ความเร็วที่ไม่เพียงพอในการทำตลาดและไม่สามารถตามคู่แข่งทันได้ แต่มีเพียง 1 ใน 3 ขององค์กรเท่านั้นที่ระบุว่ามีกระบวนการและทรัพยากรพร้อม เพื่อจัดการกับปัญหาช่องว่างของบุคลากรที่มีทักษะนี้

ซูเปอร์แนป (ประเทศไทย) ผู้นำศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตระหนักว่าช่องว่างที่กว้างขึ้นจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในทันทีและจากหลายด้าน  จึงได้มีการจัดตั้งโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ด้านการศึกษาที่เข้มแข็ง ซึ่งรวมถึงโครงการฝึกงาน การเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัย และการสนับสนุนงาน Techathon ซึ่งจัดโดยนักเรียนของโรงเรียนบางกอกพัฒนา

ในฐานะที่เป็นศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกลแห่งแรกในประเทศ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) มีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะตระหนักถึงโอกาสทางอาชีพที่หลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล

ด้วยการเชิญนักศึกษาให้เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลที่ล้ำสมัย และมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล นักศึกษาจะเข้าใจว่าข้อมูลและสื่อถูกจัดเก็บและจัดการอย่างไร วิธีการจัดเก็บและขับเคลื่อนวิดีโอและรูปภาพ โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเข้าถึงธนาคาร ฯลฯ ศูนย์ข้อมูลคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญต่อโลกที่เชื่อมต่อของเรา

และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถต่อไป โครงการฝึกงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ ได้ประสบการณ์ตรง และสร้างความมั่นใจในตนเองที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพในอนาคต

สำหรับภาคการศึกษาที่จะมาถึงนี้ นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเลือกให้เข้าร่วมทีมปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ขณะที่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะฝึกงานในทีมปฏิบัติการเครือข่าย

 

นักศึกษาทั้งสองคนกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งสองจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้พวกเขามีโอกาสไปให้ไกลกว่าเป้าหมาย

โครงการฝึกงานและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลดำเนินการตลอดทั้งปี ขอเชิญนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่  [email protected]

 

เกี่ยวกับ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย):

ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทชั้นนำของไทยกับ Switch ผู้นำศูนย์ข้อมูลระดับโลกด้านระบบนิเวศและการออกแบบ

ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) เป็นศูนย์ข้อมูลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับเทียร์  IV มอบความพร้อมใช้งานต่อเนื่อง 100% ให้กับลูกค้า  ให้บริการโคโลเคชั่นและคลาวด์แก่บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ รัฐบาล และผู้ให้บริการคลาวด์  www.supernap.co.th/