โครงการ CSR เริ่มด้วยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำ เทียร์ 4 ระดับโลก เปิดปี 2563 ด้วยโครงการ CSR สนับสนุนภาคการศึกษา มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านไอที (IT workforce) ผลักดันให้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลก เพื่อรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต จับมือภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจังปั้นบุคลากรไอทีและดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นเลิศรับยุค 4.0

นางสุนิตา บ็อตเซ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “การช่วยเร่งประเทศไทยให้เข้าสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นหัวใจสำคัญของสิ่งนี้ เพราะพื้นฐานทางนวัตกรรมไอทีล้วนมาจากการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากที่ส่งหากันและกัน เพื่อใช้ในทั้งกิจกรรม IT (Information Technology) และ OT (Operation Technology) ของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม เทคโนโลยีของดาต้าเซ็นเตอร์นับเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านั้น โดยเฉพาะโครงสร้างด้านระบบไฟฟ้าจะผิดพลาดไม่ได้เลย จะต้องมีพลังงานต้องมีการหล่อเลี้ยงตลอดเวลา ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญในอนาคต ภาคการศึกษาเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ต่อยอดไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ของประเทศอย่าง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ทำให้เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยกระจายองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างดี”

โครงการ CSR ของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) มุ่งไปสู่การสร้างองค์ความรู้ให้เติบโตและแตกหน่อขึ้นเรื่อยๆ ให้มีความทันสมัย เพื่อตอบโจทย์บุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าในยุค 4.0 ที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เดินหน้าไปได้อย่างสมบูรณ์

โดยการร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ ทางซุเปอร์แนป จะรับสมัครนิสิตเพื่อการเข้าฝึกงาน (internship) อย่างจริงจังในรูปแบบการทำงานจริง เพื่อให้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดาต้าเซ็นเตอร์ของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ที่ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่โดดเด่นระดับโลก อาทิ สถาปัตยกรรมทางดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นเลิศ ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหนือชั้น ระบบทำความเย็นที่ทันสมัย ระบบพลังงานและการมอนิเตอร์ที่ช่วยในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งการฝึกงานดังกล่าวนิสิตยังได้รับทุนสนับสนุนเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย

“ความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางด้าน CSR ที่เราริเริ่มขึ้นด้วยความตั้งใจในการเพิ่มกำลังคนทางด้านไอที (IT workforce) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีความสามารถและประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์และสนับสนุนภาคธุรกิจที่มุ่งหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มที่ ในฐานะของผู้นำด้านดาต้าเซ็นเตอร์ เทียร์ 4 รายแรกของประเทศไทย ในเครือของ Switch ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกด้านดาต้าเซ็นเตอร์ เรามั่นใจว่าการทำ CSR เพื่อปลูกความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับภาคการศึกษา จะช่วยสร้างต้นกล้าทางความรู้ที่แข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไอทีของประเทศ และแตกหน่อออกผลผลิตเป็นบุคลากรทางดิจิทัลที่มีองค์ความรู้ในระดับสากลเพื่อสร้างความแกร่งให้กับประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น” นางสุนิตา กล่าว

นอกจากนี้ ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังรวมถึง โครงการ Super Networking to Access Possibility: การเสวนาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีของดาต้าเซ็นเตอร์ระดับเทียร์ 4 ในหัวข้อ Data Center Ecosystems and Sustainable Developments และโครงการประกวดแนวคิด The Future Data Center in 2030 เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกของนิสิต ที่จะสรรสร้างไอเดียวิธีคิด ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านดาต้าเซ็นเตอร์ โดยเฉพาะ อีกด้วย

PHOTO GALLERY